2 3 4
5 6 7 8
9 10 Prispievame k regionálnemu rozvoju 12
Slovensko

EU


Logo
 

Programovacie obdobie

Súčasné programovacie obdobie 2014 - 2020 je pre Slovenskú republiku druhým programovým obdobím, v ktorom bude mať možnosť využívať zdroje z fondov EÚ v priebehu celého jeho trvania. Informácie sú poskytnuté na webových stránkach: