2 3 4
5 6 7 8
9 10 Prispievame k regionálnemu rozvoju 12
Slovensko

EU


Logo
 

Ponúkame Vám

  • prípravu projektu /vypracovanie zámerov, dokumentácie žiadosti o grant, podanie projektu.../
  • implementáciu projektu /žiadosti o platbu, monitorovacie správy, zastupovanie v zmluvných vzťahoch.../
  • poradenstvo v oblasti verejného obstarávania
  • spracovanie podnikateľských zámerov, analýz, štúdií, rozvojových dokumentov, plánov...
  • odborné poradenstvo a evaluáciu projektov
  • technická asistencia
  • inžinierska činnosť