2 3 4
5 6 7 8
9 10 Prispievame k regionálnemu rozvoju 12
Slovensko

EU
Logo
 

Kontakt

Euro Funds Consulting, s.r.o.
Tehelná 52
080 01 Prešov

IČO: 444 594 32
Zapísaný v OR SR, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20808/P

Kancelária:
Hlavná 29
080 01 Prešov

e-mail: lesko@eurofundsconsulting.sk
           tabacko@eurofundsconsulting.sk
           holler@eurofundsconsulting.skmapa