2 3 4
5 6 7 8
9 10 Prispievame k regionálnemu rozvoju 12
Slovensko

EU
Logo
 

Profil firmy

Spoločnosť Euro Funds Consulting, s.r.o. vznikla na základe dopytu po poradenských a konzultačných službách v oblasti investičných zámerov a spracovania rozvojových projektov zo strany subjektov súkromného, verejného ale aj tretieho sektora.

Sme spoločnosť mladá, ale našou silnou stránkou je, že sa opierame o dlhoročné skúsenosti, vedomosti a praktické zručnosti našich konzultantov.

Hlavným cieľom našej spoločnosti je poskytnúť klientovi komplexný servis služieb, počínajúc posúdením projektového zámeru a končiac úspešným ukončením projektu.


 
Ak sa chcete informovať na čokoľvek o aplikovaní investičných prostriedkov z eurofondov, kontaktujte nás na našich telefónnych číslach, alebo vyplňte priložený formulár a my sa Vám ozveme
 

Vaše meno, priezvisko, titul
Váš kontaktný telefón
Váš kontaktný e-mail
Vaša požiadavka